Questions about MS? Call us on 0808 800 8000
Group photo of the MS Society Wales team

Cymru

Mae tua 5,600 ohonom yng Nghymru gydag MS.

Rydym yn deall sut mae bywyd gydag MS. O Gaerffili i Gonwy, mae ein cymuned yma i chi trwy’r adegau uchel, isel a phopeth yn y canol.

Gyda’n gilydd ‘rydym yn gryfach.

Cymraeg | English