Questions about MS? Call us on 0808 800 8000

Mae tua 5,600 ohonom yng Nghymru gydag MS.

Rydym yn deall sut mae bywyd gydag MS. O Gaerffili i Gonwy, mae ein cymuned yma i chi trwy’r adegau uchel, isel a phopeth yn y canol.

Gyda’n gilydd ‘rydym yn gryfach.

Cymraeg | English