Questions about MS? Call us on 0808 800 8000
A woman using a laptop

Pontio: MS support in Wales

The Pontio project offers befriending and one-to-one support to people living with and affected by multiple sclerosis (MS) in Wales.

Mae’r prosiect Pontio yn darparu chyfeilliol, a chymorth un i un i pobl sydd yn byw efo a wedi effeithio gan sglerosis ymledol (MS) yng Nghymru.

Event/service information

English

We offer information and support on:

  • employment rights and welfare benefits, including Personal Independence Payment (PIP) and Employment and Support Allowance (ESA) claims
  • ways to manage your MS
  • accessing treatments, health, social care services and housing

Our Pontio volunteers deliver MS awareness training sessions to organisations across Wales. 

Cymraeg

Rydym yn cynnig gwybodaeth a chefnogaeth ar:

  • hawliau cyflogaeth a budd-daliadau lles (gan gynnwys hawliadau PIP / ESA)
  • ffyrdd o reoli eich MS
  • mynediad at driniaethau, gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol

Contact / Cymorth

South West Wales/ De-orllewin Cymru

Adele Gilmour
Tel: 020 8438 0715 Mobile: 07864 691 394
Email: [email protected]

South East Wales/ De-ddwyrain Cymru

Tim Carter
Tel: 020 8438 0714 Mobile: 07864 691 395
Email: [email protected]

North West Wales/ Gogledd orllewin Cymru

Cat Shorney-Jones
Tel: 020 8438 0885 Mobile: 07864 691 396
Email: [email protected]

North East Wales/ Gogledd ddwyrain Cymru

Helen Clarke
Tel: 020 8438 0790 Mobile: 07702 605 507
Email: [email protected]

Sophie Dyment
Volunteer Support Officer
Tel: 020 8438 0832 Mobile: 07740 753 941
Email: [email protected]