Questions about MS? Call us on 0808 800 8000
A woman using a laptop

My MS, My Rights, My Choices / Fy MS: Fy Hawliau, Fy Newisiadau

Event/service information

The ‘My MS My Rights, My Choices’ project is a free and confidential support service for people living with and affected by MS in Wales. We offer information and support on:

  • employment rights and welfare benefits, including Personal Independence Payment (PIP) and Employment and Support Allowance (ESA) claims
  • ways to manage your MS
  • accessing treatments, health and social care services

Mae'r prosiect ‘Fy MS, Fy Hawliau, Fy Newisiadau’ yn wasanaeth cefnogi cyfrinachol am ddim i bobl sy'n byw gyda ac sy’n cael ei effeithio gan Sglerosis Ymledol (MS) yng Nghymru.

Rydym yn cynnig gwybodaeth a chefnogaeth ar hawliau cyflogaeth a budd-daliadau lles (gan gynnwys hawliadau PIP / ESA); ffyrdd o reoli eich MS; mynediad at driniaethau, gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol.

You can contact us at / Cymorth:

South West Wales, Adele Gilmour
Tel: 020 8438 0715 Mobile: 07864 691 394
Email: [email protected]

De-orllewin Cymru, Adele Gilmour
Tel: 020 8438 0715 Mobile: 07864 691 394
Email: [email protected]

South East Wales, Tim Carter
Tel: 020 8438 0714 Mobile: 07864 691 395
Email: [email protected]

De-ddwyrain Cymru, Tim Carter
Tel: 020 8438 0714 Mobile: 07864 691 395
Email: [email protected]

North West Wales , Cat Shorney-Jones
Tel: 020 8438 0885 Mobile: 07864 691 396
Email: [email protected]

Gogledd orllewin Cymru, Cat Shorney-Jones
Tel: 020 8438 0885 Mobile: 07864 691 396
Email: [email protected]

North East Wales, Emily Owen
Tel: 020 8438 0790 Mobile: 07702 605 507
Email: [email protected]

Gogledd ddwyrain Cymru, Emily Owen
Tel: 020 8438 0790 Mobile: 07702 605 507
Email: [email protected]