Cwrdd â’r tîm

Cymraeg | English

 

Cwrdd â Thîm MS Cymru

Lynne

Lynne Hughes

Lynne Hughes yw Cyfarwyddwr MS Cymru ac mae’n darparu arweinyddiaeth a chyfarwyddyd i’r MS Society yng Nghymru, ac yn brif gynghorydd i’r Cyngor Cenedlaethol (Cymru). Mae Lynne hefyd yn aelod o Grŵp Gweithredol MS Society UK ac yn hanfodol mewn arwain y sefydliad.

Ffôn: 029 2167 8923 Symudol: 07864 691 394

Ebost: lynne.hughes@mssociety.org.uk

Matthew

Matthew Witty

Matthew Witty yw ein Gweinyddwr Gweithredol sydd yn gyfrifol am reolaeth bob-dydd y swyddfa genedlaethol yng Nghaerdydd, a darparu cymorth gweinyddol i’r Cyfarwyddwr Gwlad, Tîm Cymru a Chyngor Cymru.

Ffôn: 029 2167 8921

Ebost: matthew.witty@mssociety.org.uk

Gwasanaethau a Chymorth

Mae ein Tîm Rhwydweithiau Lleol yn gweithio’n agos â grwpiau MS Society a phartneriaid rhwydwaith lleol eraill i gynyddu cyrraedd ac effaith gwasanaethau a chymorth yr MS Society ar gyfer pobl sydd yn byw gyda ac a effeithir gan MS. Mae’r tîm yn darparu cymorth ar amrywiaeth o wasanaethau yn cynnwys iechyd, lles a gweithgareddau chwaraeon hygyrch, datblygu grwpiau cymdeithasol a gwneud ceisiadau cyllid.

Sian T

Siân Tucker, Swyddog Rhwydweithiau Lleol Canolbarth a De Cymru

Ffôn: 029 2167 8926 Symudol: 07850 514 242

Ebost: sian.tucker@mssociety.org.uk

Tîm Prosiect Fy MS Fy Hawliau Fy Newisiadau

Mae’r tïm prosiect Cyngor ac Eiriolaeth Fy MS Fy Hawliau Fy Newisiadau, a gyllidir gan y Loteri Fawr, yn darparu cymorth un i un i bobl sydd yn byw gyda ac a effeithir gan MS ar amrywiaeth o faterion yn cynnwys cael mynediad i driniaethau, gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol, hawliau cyflogaeth a budd-daliadau lles.

Adele

De-Orllewin Cymrus

Adele Gilmour yw’r Rheolwr Prosiect sydd yn gweithio yn Ne Orllewin Cymru.

Ffôn: 020 8438 0715  Symudol: 07864 691 394

Ebost: adele.gilmour@mssociety.org.uk

Head shot of Sally Chick

Gogledd Ddwyrain Cymru 

Sally Chick

Ffôn: 029 2167 8920  

Ebost: infoandsupporttemp@mssociety.org.uk

Sophie

Gogledd Ddwyrain Cymru

Sophie Dyment, Swyddog Gwybodaeth a Chymorth, Cyngor ac Eiriolaeth Gogledd Ddwyrain Cymru

Ffôn: 020 8438 0832  Symudol: 07740 753 941

Ebost: sophie.dyment@mssociety.org.uk

Tim

De Ddwyrain Cymru

Tim Carter, Swyddog Gwybodaeth a Chymorth, Cyngor ac Eiriolaeth De Ddwyrain Cymru

Ffôn: 020 8438 0714  Symudol: 07864 691 395

Ebost: tim.carter@mssociety.org.uk

Dylanwadu ar newid

Fiona

Fiona McDonald

Fiona McDonald yw Rheolwr Polisi, yr Wasg ac Ymgyrchoedd yng Nghymru ac mae’n gweithio i gyfoethogi ein proffil yn y cyfryngau, Llywodraeth Cymru, Cynulliad Cenedlaethol Cymru ac yn gyhoeddus yn gyffredinol. Mae Fiona hefyd yn trefnu mentrau ymgyrchoedd a pholisi yn seiliedig ar brofiadau pobl gydag MS.

Ffôn: 029 2167 8924  Symudol: 07740 753 945

Ebost: fiona.mcdonald@mssociety.org.uk

Head shot of Beth Moss

Bethan Moss

Ffôn: 020 8827 0380 Symudol: 07920 429 476

Ebost: bethan.moss@mssociety.org.uk

Head shot of Julie Cole

Julie Cole

Ffôn: 020 8827 0331

Ebost: julie.cole@mssociety.org.uk

Head shot of Rebecca Brown
Rebecca Brown

Ffôn: 020 8438 0774 Symudol: 07718 971 308

Ebost: rebecca.brown@mssociety.org.uk

Codi Arian

Sian

Sian Dorward

Sian Dorwood yw ein Rheolwr Codi Arian i Gymru. Mae hi’n darparu cymorth i bobl sy’n codi arian yn y gymuned ac yn gyfrifol am wneud y gorau o incwm o bortffolio o ddigwyddiadau rhedeg, cerdded a herio.

Ffôn: 029 2167 8920  Symudol: : 07802 721 513

Ebost: sian.dorward@mssociety.org.uk