Cwrdd â’r tîm

Cymraeg | English

 

Cwrdd â Thîm MS Cymru

Lynne

Lynne Hughes

Lynne Hughes yw Cyfarwyddwr MS Cymru ac mae’n darparu arweinyddiaeth a chyfarwyddyd i’r MS Society yng Nghymru, ac yn brif gynghorydd i’r Cyngor Cenedlaethol (Cymru). Mae Lynne hefyd yn aelod o Grŵp Gweithredol MS Society UK ac yn hanfodol mewn arwain y sefydliad.

Ffôn: 029 2167 8923 Symudol: 07864 691 394

Ebost: lynne.hughes@mssociety.org.uk

Matthew

Matthew Witty

Matthew Witty yw ein Gweinyddwr Gweithredol sydd yn gyfrifol am reolaeth bob-dydd y swyddfa genedlaethol yng Nghaerdydd, a darparu cymorth gweinyddol i’r Cyfarwyddwr Gwlad, Tîm Cymru a Chyngor Cymru.

Ffôn: 029 2167 8921

Ebost: matthew.witty@mssociety.org.uk

Gwasanaethau a Chymorth

Mae ein Tîm Rhwydweithiau Lleol yn gweithio’n agos â grwpiau MS Society a phartneriaid rhwydwaith lleol eraill i gynyddu cyrraedd ac effaith gwasanaethau a chymorth yr MS Society ar gyfer pobl sydd yn byw gyda ac a effeithir gan MS. Mae’r tîm yn darparu cymorth ar amrywiaeth o wasanaethau yn cynnwys iechyd, lles a gweithgareddau chwaraeon hygyrch, datblygu grwpiau cymdeithasol a gwneud ceisiadau cyllid.

Urtha

Urtha Felda, Swyddog Rhwydweithiau Lleol Gogledd Cymru

Ffôn: 020 8827 0212 Symudol: 07920 429 477

Ebost: urtha.felda@mssociety.org.uk

Sian T

Siân Tucker, Swyddog Rhwydweithiau Lleol Canolbarth a De Cymru

Ffôn: 029 2167 8926 Symudol: 07850 514 242

Ebost: sian.tucker@mssociety.org.uk

Tîm Prosiect Fy MS Fy Hawliau Fy Newisiadau

Mae’r tïm prosiect Cyngor ac Eiriolaeth Fy MS Fy Hawliau Fy Newisiadau, a gyllidir gan y Loteri Fawr, yn darparu cymorth un i un i bobl sydd yn byw gyda ac a effeithir gan MS ar amrywiaeth o faterion yn cynnwys cael mynediad i driniaethau, gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol, hawliau cyflogaeth a budd-daliadau lles.

Adele

De-Orllewin Cymrus

Adele Gilmour yw’r Rheolwr Prosiect sydd yn gweithio yn Ne Orllewin Cymru.

Ffôn: 020 8438 0715  Symudol: 07864 691 394

Ebost: adele.gilmour@mssociety.org.uk

Naomi

Gogledd Orllewin Cymru:

Naomi Parry, Swyddog Gwybodaeth a Chymorth, Cyngor ac Eiriolaeth Gogledd Orllewin Cymru

Ffôn: 020 8438 0753 Symudol: 07864 691 396

Ebost: naomi.parry@@mssociety.org.uk

Sophie

Gogledd Ddwyrain Cymru

Sophie Dyment, Swyddog Gwybodaeth a Chymorth, Cyngor ac Eiriolaeth Gogledd Ddwyrain Cymru

Ffôn: 020 8438 0832  Symudol: 07740 753 941

Ebost: sophie.dyment@mssociety.org.uk

Tim

De Ddwyrain Cymru

Tim Carter, Swyddog Gwybodaeth a Chymorth, Cyngor ac Eiriolaeth De Ddwyrain Cymru

Ffôn: 020 8438 0714  Symudol: 07864 691 395

Ebost: tim.carter@mssociety.org.uk

Dylanwadu ar newid

Fiona

Fiona McDonald

Fiona McDonald yw Rheolwr Polisi, yr Wasg ac Ymgyrchoedd yng Nghymru ac mae’n gweithio i gyfoethogi ein proffil yn y cyfryngau, Llywodraeth Cymru, Cynulliad Cenedlaethol Cymru ac yn gyhoeddus yn gyffredinol. Mae Fiona hefyd yn trefnu mentrau ymgyrchoedd a pholisi yn seiliedig ar brofiadau pobl gydag MS.

Ffôn: 029 2167 8924  Symudol: 07740 753 945

Ebost: fiona.mcdonald@mssociety.org.uk

Mae ein Swyddogion Cysylltiadau Allanol yn gweithio i gyffroi’r gymuned MS ac ymgysylltu â phobl broffesiynol a gwneuthurwyr penderfyniadau eraill ar lefel leol i wneud achos grymus dros newid triniaeth, gofal a chymorth i bobl sydd yn byw gyda ac a effeithir gan MS.
Urtha

Urtha Felda, Swyddog Cysylltiadau Allanol Gogledd Cymru

nodwch os gwelwch yn dda bod Urtha yn gweithio 1 diwrnod yr wythnos yn ei rôl ERO. Gweler uchod ar gyfer manylion cysylltu Urtha.

Jessica

Jessica Mansel - Swyddog Cysylltiadau Allanol, Canolbarth a De Cymru

Ffôn: 020 3872 8732 Symudol: : 07900 983 120

Ebost: jessica.mansel@mssociety.org.uk

Codi Arian

Sian

Sian Dorward

Sian Dorwood yw ein Rheolwr Codi Arian i Gymru. Mae hi’n darparu cymorth i bobl sy’n codi arian yn y gymuned ac yn gyfrifol am wneud y gorau o incwm o bortffolio o ddigwyddiadau rhedeg, cerdded a herio.

Ffôn: 029 2167 8920  Symudol: : 07802 721 513

Ebost: sian.dorward@mssociety.org.uk