Questions about MS? Call us on 0808 800 8000

Mae aelodau'r Cyngor yn gweithio ochr yn ochr â'n tîm staff yng Nghymru, yn ogystal â'n grwpiau lleol i atal MS.

Cymraeg | English

Mae'r Cyngor yn atebol yn y pen draw i' Bwrdd Ymddiriedolwyr.

Dyddiadau cyfarfodydd

Dyddiadau ein cyfarfodydd ar gyfer 2022 yw:

  • Dydd Sadwrn 26 Chwefror
  • Dydd Sadwrn 28 Mai
  • Dydd Sadwrn 13 Awst
  • Dydd Sadwrn 5 Tachwedd

Mae cyfarfodydd (ac eithrio eitemau cyfrinachol achlysurol) yn agored i aelodau’r MS Society Cymru. Os hoffech chi ymuno â chyfarfod Cyngor Cymru ar-lein, cysylltwch â ni drwy anfon e-bost at eateam.mssociety.org.uk [email protected]

Aelodau’r cyngor