Questions about MS? Call us on 0808 800 8000

Cyngor Cymru

Mae aelodau'r Cyngor yn gweithio ochr yn ochr â'n tîm staff yng Nghymru, yn ogystal â'n grwpiau lleol i atal MS.

Mae'r Cyngor yn atebol yn y pen draw i'n Bwrdd Ymddiriedolwyr.

Dyddiadau cyfarfodydd

Ein dyddiadau cyfarfod ar gyfer 2020 yw:
 

  • Dydd Sadwrn 25 Ebrill, Hotel Hotel, Bae Abertawe
  • Dydd Sadwrn 8 Awst, Gwesty'r Future Inns, Bae Caerdydd
  • Dydd Sadwrn 10 Hydref, Ramada Plaza, Wrecsam

Mae cyfarfodydd (ac eithrio eitemau cyfrinachol achlysurol) yn agored i aelodau Cymdeithas MS, a phobl sydd â diddordeb mewn ymuno â Chyngor Cymru.

Os hoffech fod yn bresennol, cysylltwch â Matthew Witty.

Aelodau’r cyngor