Cwrdd â’r tîm

Cymraeg | English

 

Cwrdd â Thîm MS Cymru

Lynne

Lynne Hughes, Cyfarwyddwr Gwlad

Mae Lynne yn darparu arweinyddiaeth a chyfeiriad i'r MS Society yng Nghymru, ac mae'n brif gynghorydd i Gyngor Cymru. Mae Lynne hefyd yn aelod o Grŵp Gweithredol MS Society UK ac yn hanfodol mewn arwain y sefydliad.

Ffôn: 029 2167 8923 Symudol: 07917 244 072

Ebost: lynne.hughes@mssociety.org.uk

Matthew

Matthew Witty, Gweinyddwr Gweithredol

Matthew Witty yw ein Gweinyddwr Gweithredol sydd yn gyfrifol am reolaeth bob-dydd y swyddfa genedlaethol yng Nghaerdydd, a darparu cymorth gweinyddol i’r Cyfarwyddwr Gwlad, Tîm Cymru a Chyngor Cymru.

Ffôn: 029 2167 8921

Ebost: matthew.witty@mssociety.org.uk

Gwasanaethau a Chymorth

Mae ein Tîm Rhwydweithiau Lleol yn gweithio’n agos â grwpiau MS Society a phartneriaid rhwydwaith lleol eraill i gynyddu cyrraedd ac effaith gwasanaethau a chymorth yr MS Society ar gyfer pobl sydd yn byw gyda ac a effeithir gan MS. Mae’r tîm yn darparu cymorth ar amrywiaeth o wasanaethau yn cynnwys iechyd, lles a gweithgareddau chwaraeon hygyrch, datblygu grwpiau cymdeithasol a gwneud ceisiadau cyllid.

Sian T

Siân Tucker, Swyddog Rhwydweithiau Lleol, Canolbarth a De Cymru

Ffôn: 029 2167 8926 Symudol: 07850 514 242

Ebost: sian.tucker@mssociety.org.uk

Brian

Brian Watson, Swyddog Rhwydweithiau Lleol, Gogledd a Chanolbarth Cymru

Ffôn: (020) 8438 0731 / Symudol: (07809) 100 804

Ebost: brian.watson@mssociety.org.uk

Tîm Prosiect Fy MS Fy Hawliau Fy Newisiadau

Mae’r tïm prosiect Cyngor ac Eiriolaeth Fy MS Fy Hawliau Fy Newisiadau, a gyllidir gan y Loteri Fawr, yn darparu cymorth un i un i bobl sydd yn byw gyda ac a effeithir gan MS ar amrywiaeth o faterion yn cynnwys cael mynediad i driniaethau, gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol, hawliau cyflogaeth a budd-daliadau lles.

Adele

De-Orllewin Cymrus

Adele Gilmour yw’r Rheolwr Gwybodaeth a Chymorth (hefyd yn cynnwys De-orllewin Cymru).

Ffôn: 020 8438 0715  Symudol: 07864 691 394

Ebost: adele.gilmour@mssociety.org.uk

Tim

De Ddwyrain Cymru

Tim Carter, Swyddog Gwybodaeth a Chymorth De Ddwyrain Cymru

Ffôn: 020 8438 0714  Symudol: 07864 691 395

Ebost: tim.carter@mssociety.org.uk

Gogledd Ddwyrain Cymru

Emily Owen, Swyddog Gwybodaeth a Chymorth, Gogledd Ddwyrain Cymru

Ffôn: (020) 8438 0790 / Symudol: (07702) 605 507

Ebost: emily.owen@mssociety.org.uk

Gogledd Orllewin Cymru

Cat Shorney-Jones, Swyddog Gwybodaeth a Chymorth, Gogledd Orllewin Cymru

Ffôn: (020) 8438 0885 / Symudol: (07864) 691 396

Ebost: cat.shorney-jones@mssociety.org.uk

Dylanwadu ar newid

Fiona

Fiona McDonald, Rheolwr Polisi, yr Wasg ac Ymgyrchoedd

Mae Fiona yn gweithio i wella ein proffil yn y cyfryngau, Llywodraeth Cymru, Cynulliad Cenedlaethol Cymru ac yn gyhoeddus yn gyffredinol. Mae Fiona hefyd yn trefnu mentrau ymgyrchu a pholisi yn seiliedig ar brofiadau pobl ag MS.

Ffôn: 029 2167 8924  Symudol: 07740 753 945

Ebost: fiona.mcdonald@mssociety.org.uk

Sophie

Sophie Dyment, Swyddog Cysylltiadau Allanol

Mae Sophie yn gweithio'n agos gydag elusennau sydd â diddordeb mewn MS a niwroleg, gan adeiladu perthynas â gwneuthurwyr penderfyniadau a gweithwyr proffesiynol i sicrhau bod triniaeth a gofal effeithiol ar gyfer pobl sy'n byw gydag MS.

Ffôn: 020 8438 0832  Symudol: 07740 753 941

Ebost: sophie.dyment@mssociety.org.uk

Egnïol gyda'n Gilydd

Head shot of Beth Moss

Bethan Moss - Cydgysylltydd Prosiect Egnïol gyda'n Gilydd

Mae Beth yn arwain ar Egnïol gyda'n Gilydd. Mae hwn yn brosiect dwy flynedd a ariennir gan y Loteri Genedlaethol sy'n gweithio i gefnogi pobl ag MS yng Nghaerdydd a Chwm Taf (Merthyr Tudful a Rhondda Cynon Taf) i wella ansawdd eu bywyd, trwy ddod ac aros yn gorfforol egnïol a ffurfio cyfeillgarwch newydd.

Ffôn: 020 8827 0380 Symudol: 07920 429 476

Ebost: bethan.moss@mssociety.org.uk

Head shot of Julie Cole

Julie Cole - Gweinyddwr Prosiect Egnïol gyda'n Gilydd

Mae Julie yn cefnogi Beth gyda darparu'r prosiect Egnïol gyda'n Gilydd. Mae hyn yn cynnwys gweithio gyda darparwyr gwasanaeth, aelodau o grŵp llywio'r prosiect a grwpiau MS lleol, i sicrhau bod y prosiect yn cyrraedd cymaint o bobl â phosibl yn y gymuned MS.

Ffôn: 020 8827 0331

Ebost: julie.cole@mssociety.org.uk

Cynghrair Niwrolegol Cymru

Head shot of Rebecca Brown

Rebecca Brown - Swyddog Prosiect

Mae Rebecca yn gweithio gyda rhanddeiliaid i ddatblygu Mesur Profiad a Adroddir gan Gleifion i'w ddefnyddio ledled Cymru a gwneud argymhellion ar sut y dylid gweithredu'r mesur.

Ffôn: 020 8438 0774 Symudol: 07718 971 308

Ebost: rebecca.brown@mssociety.org.uk

Codi Arian

Sian

Sian Dorward

Mae Sian yn darparu cefnogaeth i godwyr arian cymunedol ac mae'n gyfrifol am sicrhau'r incwm mwyaf posibl o bortffolio o ddigwyddiadau rhedeg, cerdded a herio.

Ffôn: 029 2167 8920  Symudol: : 07802 721 513

Ebost: sian.dorward@mssociety.org.uk